Oddílový uzlař – Den sesterství

U příležitosti výročí narození zakladatele skautingu sira Roberta Baden-Powella a jeho ženy Olave (oba se narodili 22. 2.) slaví skauti na celém světě Den sesterství. V našem oddíle v tuto dobu zpravidla probíhá „soutěž“ o nejšikovnějšího uzlaře.
[…]