Konaly se střediskové volby

Dle vnitřních předpisů Junák, je nutné, aby byl jednou za tři roky svolán střediskový sněm. Jedná se o takové skautské volby, kde si volíme především statutárního zástupce, jeho zástupce a další důležité pozice z hlediska vedení střediska.

Sněm našeho střediska proběhl v neděli 26. 5. 2019 v Hustopečích. Došlo k několika drobným změnám. Zatímco Korky se rozhodl ve vedení střediska pokračovat, jeho zástupce Frenký dal pro toto volební období přednost výchovné složce a jako výchovný zpravodaj střediska se bude věnovat vzdělávání členů jednotlivých oddílů. Novým zástupcem vedoucího střediska byl pak zvolen Pádlo, činovník pohořelického oddílu Ignis.

Frenký předává razítka Pádlovi – ten se evidentně na tuto chvíli moc těšil. 🙂

Děkujeme Frenkýmu, za jeho obětavou práci v uplynulých obdobích a věříme, že i v nové roli se mu bude neméně dařit. Novému zástupci Pádlovi zase přejeme hodně zdaru a pevných nervů a těšíme se na naši budoucí spolupráci.

Marcel

A zde pro představu zase pár fotek: https://esoxrosice.rajce.idnes.cz/Strediskovy_snem_26.05.2019