Květinový den

Na středu 15. května letos připadl Český den proti rakovině, do kterého se mimo jiné zapojili také naše skautky a skauti. V Rosicích a Zastávce vytvořili tři skupiny a navzdory nevlídnému, až mrazivému, počasí statečně kolemjdoucím prodávali tradiční měsíček lékařský.
 Tématem letošního ročníku jsou nádorová onemocnění plic. Cílem je tedy především preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi. Za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

A my už také víme, kolik peněz se na tuto dobrou věc podařilo vybrat. V Rosicích a okolí to bylo 28973 Kč. Z toho naše tři skautské skupiny vybraly 7945 Kč a prodaly 300 kytiček.

Děkujeme všem, kteří se zapojili a velký dík patří také vám rodičům, kteří jste dětem umožnili k této sbírce se připojit. Předávám i pochvalu a pozdrav od Petr Vybírala, který letošní sbírku v Rosicích organizoval – viz níže.

Zde ještě pro zajímavost přesné výsledky našich skupin:

Lukas, Opičák, Myšák a Dejv – prodali 75 kytiček a vybrali 2280 Kč.
Otesánek, Matěj, Popcorn – prodali 125 kytiček a vybrali 3191 Kč.
Gábina, Rozinka, Verča, Peťa a Lucka – prodaly 100 kytiček a vybraly 2474 Kč.

Ještě jednou díky a těšíme se za rok na další spolupráci. 🙂

Marcel

 
„Dovolte i mně připojit se k poděkování.
 
Letošní sbírka byla mimořádná jak z pohledu vybraných prostředků, tak i prodaných kytiček. Bez nasazení všech zúčastněných – rodičů, vedoucích skupinek i jednotlivých členů by to zcela jistě nešlo. Ač počasí bylo nevlídné, podařilo se zdvojnásobit množství finančních prostředků vybraných našimi skupinkami v Rosicích a na Zastávce.
 
Trocha statistiky:
Vloni prodáno 550 kytiček – Letos cca 925
Vloni vybráno 14581 – Letos 28973 Kč
Vloni skupinek 8 – Letos 10
 
Květinkový den není jen o finančních prostředcích, ale predevším o šiření prevence a informací o každoročně obměňovaném tématu nádorů a prevence proti nim. V letošním roce nádory plic – odvykání kouření. Proto všem děkuji i za to, že si s dětmi na toto téma promluváte a držím palce těm, kteří najdou nebo našli odvahu s kouřením seknout, případně nikdy ani nezačít. 🙂
 
Věřím, že se nás příští rok sejde opět dostatečné množství k dalšímu, tentokrát 24. ročníku Dne proti rakovině.“
 
Petr Vybíral