08/12/2019

Sponzoři 2019

V roce 2019 jsou našimi největšími podporovateli následující instituce, kterým děkujeme. Jejich podpory si velmi vážíme!

Jihomoravský kraj poskytl v roce 2019 dotaci na realizaci projektu „Rozvoj táborového vybavení“. Díky této podpoře jsme mohli pořídit 10 zbrusu nových podsadových stanů, které využijeme už příští rok na letním táboře. 🙂

Mezi tradiční podporovatele patří také město Rosice. Prostředky získané z rozpočtu města putují především na podporu samotné činnosti rosického skautského oddílu. I této podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni!

V letošním roce se nám podařilo díky projektu zaměstnaneckých grantů Nadace ČEZ, získat prostředky na další rozšíření táborového a oddílového vybavení. Projekt s názvem „Podpora rozšíření vybavení pro oddílovou činnost“ získal v rámci Skupiny ČEZ dostatečnou podporu od samotných zaměstnanců. Děkujeme.

 

Velký dík patří také rodičům našich členů, díky kterým jsme byli schopni v létě 2019 zrealizovat první samostatný tábor na „zelené louce“. Děkujeme také majitelce louky, paní Blance Haničákové, která nám pozemky ochotně a zcela zdarma zapůjčila.

Díky také panu Martinu Jackovi, starostovi obce Čučice, který nám velmi ochotně pomohl s přepravou táborového vybavení na tábořiště a díky kterému se nám podařilo získat prostor pro skladování tohoto vybavení.

Děkujeme také našim spolupracujícím organizacím, zejména Římskokatolické farnosti Rosice u Brna a faráři Janu Klímovi, za pronájem prostor pro naše družinové a oddílové akce, Junáku Ivančice a SVČ Rubiko Rosice.

Bez všech výše zmíněných by naše činnost byla o poznání náročnější.

DĚKUJEME!