Ukončení skautského roku

V pátek 14. 6. 2019 nás čekala závěrečná oddílová schůzka tohoto školního roku. Příležitostí, kdy se v našem oddíle potkávají všechny družiny je s rostoucím počtem členů méně, o to více si je užíváme.


Dnešní schůzku jsme zahájili přivítáním, které měla na starosti Katka. A abychom se na začátku moc nezdržovali, hned jsme se pustili do prvního úkolu. Většina z vás jistě ví, že naše skautské družiny se aktivně zapojují do časopisové výzvy Mise Svojsíkův závod, v rámci které plní různé úkoly. Ty aktuální byly jako stvořené, abychom je vyzkoušeli všichni včetně našich světlušek a vlčat. Prvním úkolem tedy bylo chytit co nejvíckrát kamínek, ale jednoduché to nebylo. Kamínek jsme si směli položit na loket pravé ruky, přičemž paže musela být ohnutá a položená hřbetem ruky na rameno. Poté švihem ruky nechat kamínek padat k zemi, ale v tom stejném pohybu se jej pokusit zachytit do dlaně. Všichni máchali rukama, zkoušeli různé techniky a trochu to chvílemi vypadalo jako v Jedličkově ústavu.. 😀 Po tréninku se nejlepší chytači ze skautských družin pustili do soutěžního pokusu – jejich úkolem bylo takto kamínek chytnout v deseti pokusech za sebou. Za každé úspěšné zachycení byl bod. Této výzvě se postavila Rozinka a Matěj. Oba byli velmi úspěšní – Matěj dokonce bezchybný a ve všech deseti pokusech se mu podařilo kamínek polapit.

Následoval krátký oddech a rozdělení do skupin napříč družinami. Úkolem těchto čtyř a pěti členných skupin bylo najít deset zpráv, které byly zašifrovány do QR kódu. Každá parta tak musel mít vlastní mobil se čtečkou těchto zpráv. Ze zpráv získali informace o úkolech, které musí splnit vždy jen jeden z družiny – ten, kterému by daná oblast mohla nejlépe vyhovovat. Děti tak musely třikrát vyběhnout celé rosické schody, uvázat uzlovací štafetu, vyrobit parník z papíru nebo se naučit (zopakovat si) všechna písmena v morseovce. Našli se velmi šikovní jedinci, ale také jedinci, kteří si nezvolili pro plnění zrovna tu správnou oblast a nemohli se s daným úkolem poprat. Nakonec se to ale skoro všem podařilo, což bylo nad naše očekávání a máme z toho radost.

Protože počasí dnes teplem nešetřilo, dali jsme si v chladné klubovně krátký odpočinek, při kterém jsme si vysvětlili další aktivitu. Ta se pro změnu týkala týmové spolupráce v našich standardních družinách. Úkolem bylo přeskládat tzv. Hanojskou věž. Pět pater věže umístěných na tyči jsme měli přeskupit na tyč vedlejší. To by nebyl žádný problém, ale mělo to svá pravidla, třeba, že jsme směli vždy přemísťovat jen jedno patro a nikdy se nesmělo stát, že by spodnější patro bylo nad vrchnějším. Pomoci nám k tomu měla ještě jedna odkládací tyč. Všechny družiny se do úkolu s vervou pustily. Nejlépe se dařilo Jelenům, ale ani Neonky, Sovičky a Gepardi nezůstali příliš pozadu. Máme prostě v družinách skvělé mozky. 🙂

Čas plynul a pomalu se blížil konec dnešní prodloužené schůzky. Část jsme využili pro samostatný družinový program – během cca deseti minut jsme si popovídali o uplynulém roce a shrnuli, čemu bychom se v tom dalším nejraději věnovali – a část jsme využili na společné focení – to je v tomto počtu vždy spíše za trest než za odměnu, ale nakonec se nějak podařilo. Mrkněte do galerie.

Závěrem Katka všem poděkovala a krátce se ohlédla za uplynulým rokem, rozloučili jsme se a každý alespoň třem dalším kamarádům z oddílu podal ruku a popřál mu hezké prázdniny. Hezké bylo, že snad nikdo u pouhých tří kamarádů neskončil.

Většina se však neloučila na dlouho – už za 14 dní jedeme stavět tábor a za tři týdny začínáme tábořit!

Těšíme se! Marcel

 

Fotky zde: https://esoxrosice.rajce.idnes.cz/Ukonceni_skautskeho_roku_14.06.2019