07/08/2014

Pro koho je skauting

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje mnoho aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další.

Junácká organizace se dělí do skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí. Jsou to:

  • kategorie předškoláků – věk 5–7 let (předškolní věk + 1. třída)

  • kategorie vlčat a světlušek – věk 8–10 let (2.–5. třída)

  • kategorie skautů a skautek – věk 11–15 let (6.-9. třída)

    • mladší skautský věk (11–13 let)

    • starší skautský věk (13–15 let)

  • kategorie mladších roverů – věk 16–19 let (věk střední školy)

  • kategorie starších roverů – věk 20–24 let (věk vysoké školy)

Konkrétní podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých se výchovná činnost uskutečňuje společně pro chlapce a děvčata, jinde je samostatná.

Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Světlušky a vlčata, kteří jsou velmi hraví a teprve poznávají svět kolem sebe, provází na jejich skautské cestě vyprávění o Broučcích či příběh Mauglího z Knih džunglí. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers si již většinou svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem.

Napsat komentář