08/08/2014

Cena

Roční poplatek stojí 1000,- Kč. Je v něm zahrnuta registrace do Junáka, včetně úrazového pojištění na skautských akcích, dále roční příspěvek na chod oddílu (materiál na schůzky jako např. papíry, bavlnky atd.). První část poplatku bude vybírána v září/říjnu (500,- Kč) a druhá v lednu (500,- Kč).

Na jednodenní výlety většinou stačí peníze na dopravu. Výjimkou může být případné vstupné (zábavní parky, bazény, lanová centra…)

Víkendová akce, která se koná asi dvakrát do roka, stojí cca 400,- Kč.

Čtrnáctidenní tábor cca 3000,- Kč.

Skautký kroj, který si však nemusíš kupovat hned, stojí 500,- Kč. Dá se sehnat i použitý od někoho, komu už je malý.

  • V oddíle se nám osvědčilo kroj pronajímat za částku 350 Kč – výhodou je, že za tuto cenu s vašimi dětmi kroj „poroste“. Pokud totiž kroj, který už je malý vrátíte v bezvadném stavu, dostanete větší kroj bez další finanční zátěže. V případě, že se dítě rozhodne v členství nepokračovat – kroj i s doplňky vrátí a bude vám vrácena částka odpovídající stavu vraceného kroje.

Oddílové tričko cca 200,- Kč(cena bude upřesněna) – je na výlety a akce kam chodíme společně a nechceme se v teplém počasí uvařit v kroji.