07/08/2014

Středisko

Náš oddíl je registrován pod střediskem Vranovice (www.junakvranovice.cz), okres Brno – venkov.

Vedením střediska je pověřena Středisková rada. Úkolem střediskové rady je podporovat a koordinovat činnost jednotlivých oddílů, zejména pomáhat jim po stránce administrativní, materiální a výchovné. Středisko pořádá společné akce pro všechny oddíly střediska.
– Skautské středisko má delegovanou právní subjektivitu a je samostatnou právnickou osobou.
– Středisková rada se schází jednou měsíčně v klubovnách jednotlivých oddílů střediska.
– Současné radě vyprší její mandát v prvním pololetí roku 2019. Nyní má rada 7 členů.

Vůdce střediska

Jan Korčák (Korky)
– reprezentuje středisko navenek
– je členem okresní rady Junáka Brno-venkov
– jedná s jednotlivými samosprávami obcí a státní správou
– je statutárním zástupcem střediska, podepisuje smlouvy a koná další právní úkony jménem střediska.

Zástupce vůdce střediska

Jan Frank (Frenký)
– zastupuje vůdce střediska v jemu svěřených záležitostech.

Středisková rada

Střediskovou radu tvoří vůdce střediska, zástupce vůdce střediska a vůdcové oddílů. V současné situaci má středisková rada tuto podobu:

Jan Korčák (Korky) – vůdce střediska
Jan Frank (Frenký) – zástupce vůdce střediska
Radek Šťastný (Drn) – vůdce vranovického oddílu
Vojtěch Frank (Kevin) – vůdce hustopečského oddílu
Kristýna Vildová (Kikina) – vůdkyně uherčického oddílu
Petr Maršálek (Gábi)  – vůdce pohořelického oddílu
Kateřina Sůkalová (Katka) – vůdkyně rosického oddílu

 

 

Napsat komentář